Aandacht belangrijker dan geld?

Aandacht belangrijker dan geld?

outstanding75 Procent van de Nederlandse werknemers becijfert het waarderingsgevoel met een 7 of hoger. Aandacht of een compliment van de leidinggevende is hierin belangrijker dan een financiële beloning. Werknemers voelen zich met name gewaardeerd als de leidinggevende luistert naar hun mening (56%) of wanneer deze hen complimenten geeft over het eigen werk (54%). Een promotie (10%) of een bonus (13,4%) dragen het minste bij aan het waarderingsgevoel.

Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 Nederlanders. Maar liefst 69 procent heeft het gevoel dat zijn leidinggevende hem respecteert als persoon en dat deze hem ziet zoals hij is, met oog voor hun vermogen en talent (58%). Zestigplussers geven het waarderingsgevoel op het werk een 7,8. Dertigers voelen zich het minst gewaardeerd op het werk en geven het waarderingsgevoel gemiddeld een 6,8.

Emotionele aspecten

Hoewel bijna de helft (48%) van de werknemers vindt dat hij niet voldoende financieel wordt beloond voor geboekte resultaten, lijken emotionele aspecten, zoals een luisterend oor, belangrijker voor het waarderingsgevoel te zijn dan financiële aspecten. “Aandacht voor je medewerkers levert op langere termijn bovendien veel meer op. Bij organisaties waar waarderend leiderschap wordt toegepast met persoonlijke aandacht voor de medewerkers, zijn betere prestaties en resultaten te zien.

Ontwikkeling onvoldoende gestimuleerd

Ondanks dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met de situatie op zijn werkplek, zijn er een aantal verbeterpunten aan te wijzen. Zo vindt 24 procent van de werknemers dat er onvoldoende contactmomenten per jaar zijn om het functioneren te evalueren. Dit geldt met name voor werknemers jonger dan 30 jaar (31%). Ook vindt 23 procent dat hij niet gestimuleerd wordt door de werkgever om het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de werkomgeving zijn heel belangrijk voor het gevoel van waardering. Op dit vlak hebben Nederlandse werkgevers nog een flinke slag te slaan.

Het Nieuwe Werken

Met de komst van Het Nieuwe werken is het leidinggeven sterk aan het veranderen. Leidinggeven op afstand zorgt voor minder directe contactmomenten, waardoor werkgevers op moeten letten dat zij de werknemer niet uit het oog verliezen. Persoonlijk contact is juist zo belangrijk voor een gevoel van waardering onder werknemers. Spannende jaren voor de werkgever dus.

De betrokkenheid van medewerkers heeft een groot effect op de productiviteit en kwaliteit van het werk, de klanttevredenheid, het ambassadeurschap van medewerkers en dus op het bedrijfsresultaat. Elke organisatie is dus gebaat bij gemotiveerde medewerkers. In 2012 is engagement van medewerkers dé HR-trend. Vanwege de economische omstandigheden zullen minder gemotiveerde medewerkers niet snel van baan veranderen. Hoe ga je hier als HR-professional mee om?(bron: hrpraktijk)

NOTE DVF: De programma’s van Lifetime Balance Company en De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek hier op in. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoe gezond leven uw medewerkers?

Jonge werknemers die net beginnen op de arbeidsmarkt, eten vaker ongezond en roken meer dan 25-plussers. Dat is zorgelijk, omdat we allemaal langer moeten doorwerken en daarvoor voldoende fit moeten zijn. werkgevers moeten hun werknemers meer aanspreken op hun leefstijl en ook hulp bieden bij het afleren van slechte gewoontes.

Uit preventief medisch onderzoek blijkt dat 37 procent van de schoolverlaters en andere jonge werknemers tot 25 jaar zelf aangeeft ongezond te eten; 33 procent zegt te roken. Dat is behoorlijk meer dan bij oudere leeftijdsgroepen, waar het roken rond de 20 procent schommelt en het ongezond eten tussen de 20 en 25 procent.

Het alcoholgebruik is bij jongeren nog laag. In de leeftijdsgroep 15 tot 40 jaar zegt ongeveer 5 procent te veel te drinken. Het alcoholgebruik geleidelijk met de jaren toe. Van de 55-plussers zegt circa 10 procent te veel te drinken.

De cijfers zijn zorgelijk, omdat het gaat om zelf gerapporteerde leefgewoontes van mensen. Men gaat ervan uit dat het in werkelijkheid slechter is gesteld met de leefstijl van de werknemers.

Nu we met de vergrijzing allemaal langer moeten doorwerken, worden gezonde werknemers steeds belangrijker. Maar werkgevers zouden hun personeel vaak nog niet durven aan te spreken op overgewicht of bij een vermoeden van overmatig alcoholgebruik.

Leefgewoontes worden al gauw als een privéaangelegenheid gezien, terwijl deze wel degelijk effect kunnen hebben op het werk. Het zou juist goed zijn als werkgevers hun personeel aanspreken op een ongezonde leefstijl, maar dan moet de baas daarbij ook direct hulp bieden om de problemen aan te pakken.

NOTE DVF: De programma’s van De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek in op een aanpak die gericht is op duurzame inzetbaarheid, waarbij bewustwording vanuit de topsport gekoppeld aan een gezonde leefstijl de ingang is. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Van Levensloop naar Vitaliteitsregeling

http://www.nuzakelijk.nl/werk/2846314/inleg-levensloopregeling-sterk-gedaald.html

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

meer groen, minder verzuim

KPMG: “Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim”

Investeringen in groen leiden tot forse besparingen op de zorgkosten en het ziekteverzuim. Door meer groen aan te leggen in stedelijke gebieden wordt de omgeving niet alleen mooier, de aanleg heeft ook een positief effect op de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en meer gaan bewegen. De aanleg van meer groen kan er dan ook toe leiden dat mensen zich minder vaak ziek melden, waardoor de kosten van zowel zorg als ziekteverzuim fors naar beneden gaan.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uit de berekeningen van KPMG blijkt dat het aanleggen van 10% meer groen in de Nederlandse woonomgeving een besparing van zo’n 400 miljoen euro op de kosten van zorg en ziekteverzuim zou kunnen opleveren.

Als gevolg van het extra groen zouden zich jaarlijks in Nederland ruim 84.000 minder patiënten bij de huisarts melden. Dit zou een besparing van ruim 65 miljoen euro betekenen op de zorgkosten. Ook de invloed op de arbeidskosten is aanzienlijk. Meer groen in de woonomgeving kan ertoe leiden dat zich jaarlijks bijna 57.000 minder mensen ziek melden bij hun werkgever, wat leidt tot een jaarlijkse besparing op de arbeidskosten van 328 miljoen euro.

“Hoewel het aannemelijk is dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect hiervan nog nooit eerder berekend”, zegt Jerwin Tholen van KPMG Sustainability. Tholen: “Naast een tweetal casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt van het economische effect van een groene omgeving voor heel Nederland. Daarbij is gekeken naar de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht bij jongeren.

Uit de berekeningen blijkt dat 10% meer groen in de wijk goed is voor 130 depressiepatiënten minder. Alleen al in Bos en Lommer betekent dit een besparing op de kosten van zorg en ziekteverzuim van 800.000 euro. Het aanleggen van 10% meer groen in Bos en Lommer zou naar verwachting uitkomen op een bedrag van ruim 13 miljoen euro. Het jaarlijks onderhoud van dit extra groen is berekend op ongeveer 1 miljoen euro.”

KPMG heeft in het onderzoek twee monetaire effecten van ingrepen in groen op twee specifieke aandoeningen in detail onderzocht, angst en depressies enerzijds en overgewicht en diabetes anderzijds. Tholen: “Vooral voor mensen die hieraan leiden zijn de gezondheidseffecten van meer groen heel duidelijk. Meer groen in de woonomgeving zorgt niet alleen voor minder depressies en angststoornissen bij bewoners, het helpt ook bij de preventie van overgewicht, onder andere in relatie met diabetes.

Het zal duidelijk zijn dat meer groen leidt tot meer bewegen. Kinderen in woonomgevingen met voldoende groen spelen 15% meer buiten en jongens die meer buitenspelen hebben een lagere kans om obesitas te krijgen. Naar schatting ligt de verwachte terugverdientijd van de investeringen in groen tussen de vijf en twaalf jaar bij aanleg en onderhoud van het groen tegen concurrerende prijzen op reeds verworven grond.

Overigens moeten de geschatte besparingen op de kosten van zorg en ziekteverzuim niet worden gezien als een ultieme waarheid, maar vooral als een aanmoediging om dit beleidsterrein nader te onderzoeken. En dan zou best wel eens kunnen blijken dat het potentieel van ‘meer groen’ groot is en een onverwachte en onorthodoxe manier zou kunnen zijn om bij te dragen aan meer grip op de kosten van de zorg in Nederland.”
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

dag en nacht ritme

Universeel mechanisme dag/nachtritme ontdekt

day and night clockGRONINGEN – Twee Groningse onderzoekers hebben een systeem voor dag-nachtritme gevonden dat in vrijwel alle organismen op aarde aanwezig is. Kern van dit systeem is het enzym peroxiredoxine. Dat beschermt met antioxidanten cellen tegen beschadigingen en veroudering. De onderzoekers ontdekten dat de antioxiderende werking van het enzym een 24-uurs patroon heeft. Dat maakte de Rijksuniversiteit Groningen woensdag bekend.

Bijna alle levende cellen vertonen een ritme van ongeveer 24 uur waarvan wordt aangenomen dat dit sinds het begin van het leven bestaat. Dat systeem wordt een circadiaan ritme genoemd. De Groningse onderzoekers Maria Olmedo en hoogleraar moleculaire chronobiologie Martha Merrow denken dat hun systeem een zeer vroege stap is in de evolutie van het circadiaan ritme.

Wetenschappers verschillen van mening of kloksystemen in organismen één gemeenschappelijke voorouder hebben of dat ze onafhankelijk van elkaar zijn geëvolueerd. Olmedo en Merrow menen dat hun ontdekking het aannemelijk maakt dat cellulaire ritmiek een gemeenschappelijk oorsprong heeft.

Olmedo: „Het wordt steeds duidelijker dat verstoring van ons dag-nachtritme, zoals bij een jetlag of nachtdiensten, schadelijk is voor onze gezondheid en daarmee ook kosten voor de gezondheidszorg met zich meebrengt. Het is daarom van belang om de mechanismen achter circadiane ritmiek te ontrafelen.”

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Slaapwandelen

slaapALPHEN AAN DEN RIJN – Ongeveer 8,5 miljoen Amerikanen slaapwandelen, een kleine 3 procent van de bevolking, zo blijkt uit een omvangrijke studie van de Stanford Universiteit die dinsdag in het vaktijdschrift Neurology is gepubliceerd. Het is voor het eerst dat er zo’n grote studie naar slaapwandelen is uitgevoerd.

In Nederland is niet veel onderzoek gedaan naar slaapwandelen, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het hier anders is”, aldus Maud Verhelst, directeur van het Nederlands Slaap Instituut (NSI).

Het zijn vooral kinderen die slaapwandelen en meestal zijn ze er overheen gegroeid als ze volwassen zijn. “Slaapwandelen op volwassen leeftijd kan problematisch zijn. Er zijn zelfs mensen die een moord hebben gepleegd maar zich er naar eigen zeggen niks van herinneren omdat ze slaapwandelden”, aldus Verhelst.

Een misdaad plegen tijdens het slaapwandelen is hoogst uitzonderlijk, maar het is bekend dat mensen die last hebben van de stoornis complexe handelingen kunnen uitvoeren. „Denk aan brood smeren, naar buiten lopen om de konijnen te voeren of autorijden. Met name dat laatste kan levensgevaarlijk zijn.”

Ondanks de omvangrijke studie, tasten de onderzoekers nog steeds in het duister over waarom mensen slaapwandelen. Wel werd ontdekt dat mensen die minder dan 7 uur per nacht slapen een grotere kans hebben op de stoornis. Ook depressieve mensen, alcoholisten en mensen met een psychische stoornis lopen verhoogd risico. Daarnaast kan het ook erfelijk zijn. De slaapstoornis is volgens Verhelst nauwelijks te behandelen. “Over slapen en wat er gebeurt in je lichaam als je slaapt, is nog steeds heel weinig bekend. De wandelaars zelf weten niet wat ze doen, dus je bent deels afhankelijk van de observaties van partners of ouders.”(Telegraaf.nl)

NOTE DVF: Een van de belangrijkste onderdelen in de programma’s van De Vitaliteit Fabriek, is het thema slaap. De speciaal door Mentally Fit ontwikkelde “architectuur van slaap” gaat middels de training Energiemanagement of een aparte Workshop dieper in op het belangrijkste deel van ons herstel….Slaap.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Te lang in de auto maakt dikker

eten achter het stuurWASHINGTON – Mensen die ver van hun werk wonen, hebben vaker overgewicht en een slechtere conditie dan mensen die dicht bij hun werk wonen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 4300 mensen rond de steden Dallas en Austin in de Amerikaanse staat Texas. Medewerkers die lange tijd naar hun werk moeten rijden, bleken dikkere buiken en een hogere bloeddruk te hebben.

Ze zijn ook minder fit. ”Wie langer reist verbruikt kennelijk minder energie”, zei onderzoeker Christine Hoehner van de Washington University. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd in de American Journal of Preventive Medicine. Vanaf 16 kilometer woon-werkverkeer is er een verband met hogere bloeddruk. Vanaf 24 kilometer groeit het overgewicht. (Bron:nu.nl)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen