verander je lifestyle vanwege …

“Europeanen overschatten erfelijkheid kanker”

dna

UTRECHT – Veel Europeanen geloven in mythes ten aanzien van het ontstaan van kanker, terwijl het werkelijke belang van dieet en levensstijlfactoren volgens specialisten vaak onjuist wordt ingeschat. Dit zeggen specialisten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Medical Oncology (ESMO) in Wenen, waar verschillende nieuwe studies naar kankerpreventie en levensstijlinvloed werden gepresenteerd. Volgens de Ierse oncoloog Derek Power, hoofdauteur van een van de gepresenteerde studies, heersen er nog veel mythes over het ontstaan van kanker. Zo zouden mensen denken dat een klap tegen de borst of een te strakke onderbroek risicoverhogende factoren zijn.

Erfelijkheid

Ook ten aanzien van erfelijkheid zitten veel mensen er naast. In het onderzoek van Power denkt de grootste groep respondenten dat 50 procent van kankers is veroorzaakt door een erfelijke factor, terwijl overgedragen genmutaties – afhankelijk van de specifieke vorm van kanker – slechts in 5 tot 8 procent van de gevallen de boosdoener is. Dit misverstand heerst ook onder professionals in de gezondheidszorg, van wie maar liefst 90 procent denkt dat erfelijkheid ‘het risico op kanker sterk beïnvloedt’ – een onjuiste stelling, aldus de oncoloog.

Genetisch gemodificeerd

Ten aanzien van voeding is er volgens Power geen eensluidend bewijs dat genetisch gemodificeerde gewassen het risico verhogen, of dat biologisch geproduceerde etenswaren het risico verlagen. Ook andere vaakgerelateerde zaken, zoals het gebruik van mobiele telefoons of stress, zijn volgens hem geen grote risicofactoren. Desondanks spelen dieet en andere levensstijlfactoren wel degelijk een zeer grote rol bij het ontstaan van kanker – waarschijnlijk is zo’n 90 tot 95 procent van de gevallen er aan te relateren. Dit terwijl 15 procent van de mensen volgens de Ierse onderzoeker denkt dat het risico op kanker tijdens een mensenleven überhaupt niet te beïnvloeden is.

Grotere misverstanden

Grote factoren, zoals overgewicht, roken en zonblootstelling, worden door veel Europeanen gebagatelliseerd, terwijl de verbanden hier juist nadrukkelijk zouden zijn. Hetzelfde geldt volgens Power voor alcoholconsumptie – waarover verkeerd zou worden gecommuniceerd. Veel mensen zouden de hoogte van hun werkelijke alcoholinname verdoezelen, waardoor ze zich niet goed bewust zijn van de risicocategorie waarin ze zich bevinden. Tegelijk zouden gezondheidsdeskundigen beter moeten oppassen met het communiceren van het ‘voordeel’ van een matige inname van één tot twee glazen per dag.

Collectieve zorg

“Deze studies laten zien dat een groot deel van de Europeanen niet bepaald gecharmeerd is van het idee van eigen verantwoordelijkheid. In plaats van gedrag en levensstijl aan te passen, plaatsen zij liever de schuld bij factoren als erfelijkheid, of de rol van de samenleving”, zegt de Zwitserse professor Hans-Jörg Senn, hoofd van de faculteit kankerpreventie van ESMO. Het is volgens Senn noodzakelijk om deze verkeerde denkbeelden te doorbreken, niet alleen om veel menselijk lijden te voorkomen, maar ook om in een vergrijzende samenleving de collectieve druk van zorgkosten en wegvallende arbeidskracht ten gevolge van stijgende kankercijfers te verlichten.(bron:nu.nl)

NOTE DVF:

Wat betekent het om je lichaam continue onder weerstand te laten functioneren en niet goed te herstellen? Veranderen begint bij je eigen intrinsieke motivatie en het stellen van doelen, niet alleen zakelijk, maar vooral met de gedachte “Hoe blijf ik fit en gezond met wat ik wil presteren?” Vanuit de topsportprocessen nemen wij je mee in onze trainingen, waarbij je leert omgaan met druk, de daarvoor te training en te herstellen, zodat veel van bovenstaande preventief kan worden voorkomen in de toekomst.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

werkstress vergroot kans op hartinfarct

drukomgang

LONDEN – Als iemand veel stress op de werkvloer ervaart, is de kans dat hij een hartinfarct krijgt 23 procent hoger dan bij een persoon die niet werkt of geen stress ervaart.

Dat blijkt uit een studie van Britse onderzoekers, zo schrijft het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De onderzoekers keken naar bijna 200.000 werkende deelnemers zonder hartziekten. Vervolgens keken ze naar de hoeveelheid stress waaronder deze mensen gebukt gingen op de werkvloer en monitorden het aantal hartinfarcten. “De resultaten suggereren dat de beperking van stressveroorzakende factoren op de werkvloer de kans op een infarct verkleinen. Het effect is echter een stuk minder dan de aanpak van meer voorkomende risicofactoren zoals roken en weinig lichaamsbeweging”, schrijven de onderzoekers. Gegevens van werkende mensen uit België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië en Nederland zijn meegenomen in het onderzoek, van 1985 tot 2006. Ze zijn gemiddeld 7,5 jaar gevolgd.(bron:nu.nl)

NOT DVF:

Wat betekent het om onder druk te staan en hoe gaan we daarmee om? Bewustwording vanuit topsortprocessen, dat is waar wij u in meenemen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Werkgevers worstelen met overgewicht op de werkvloer

change

Veel werkgevers worstelen met de vraag hoe op te treden bij overgewicht op de werkvloer. Moeten zij werknemers stimuleren of sanctioneren? Enkele ervaringen uit de praktijk.

Er zijn voorbeelden van bedrijven die werknemers die een ongezonde levensstijl hebben sanctioneren of ontslaan. Connexion is een organisatie die hier de nadruk op legt. Verder heeft onderzoek (NOS, 2012) uitgewezen dat 40 procent van de werkgevers vindt dat zij werknemers met een ongezonde levensstijl mag ontslaan. Werkgevers hebben dus een duidelijke mening over hoe ze een gezonde leefstijl kunnen creëren binnen hun organisatie. Het ontbreekt alleen vaak aan draagvlak bij de directie om een dergelijke visie uit te voeren. Een ander probleem is dat de leidinggevenden lang niet altijd capabel genoeg zijn om hun werknemers op een correcte wijze te attenderen op hun overgewicht.

Drempels

Om het probleem van een ongezonde leefstijl aan te kaarten bij werknemers moeten werkgevers eerst over bepaalde drempels heen kunnen stappen. “Daar mag ik me niet mee bemoeien”, “Dat levert veel weerstand op” en “Daar heeft de leidinggevende niks mee te maken!” zijn drempels waar werkgevers tegen aan lopen als ze het thema leefstijl willen aankaarten.

Weerstand

Als een bedrijf zich actief inzet om de leefstijl onder de werknemers zo gezond mogelijk te laten zijn kan er sprake zijn van weerstand onder de werknemers. Deze medewerkers weigeren mee te werken en vormen zo een verhoogd risico voor een bedrijf om door de gevolgen van de ongezonde leefstijl uit te vallen. De werkgever draait uiteindelijk op voor de verzuimkosten van de werkgever. Als werknemers goed functioneren, maar ze hebben (gezien hun ongezonde leefstijl) een groter risico om in de toekomst uit te vallen, in hoeverre hebben werkgevers hier dan nog invloed op? Een arbeidsspecialist zegt hierover het volgende: “Wat privé is moet privé blijven. Dus wat je in privé doet, heeft de werkgever niks mee te maken.”

Ontslaan

Twee kantonrechters hebben zich over het onderwerp een gezonde leefstijl op de werkvloer gebogen en zijn tot de volgende conclusie gekomen. “Een werknemer kan worden ontslagen als hij kampt met overgewicht en hierdoor vaak afwezig is, mits hem voldoende gelegenheid (bijvoorbeeld korting voor de sportschool) is geboden om gezonder te leven”, aldus de kantonrechters.(bron: hrpraktijk)

NOT DVF:

“Duurzame inzetbaarheid is de verantwoording van wekgever en werknemer”. Als de werkgever signaleert dat de werknemer een ongezonde levenstijl heeft, die in eerste instantie misschien niet direct invloed heeft op de prestatie, maar op de lange termijn tot uitval zal leiden, mag de werkgever uiteraard wel werken aan een stuk bewustwording. Preventief werken aan vitaliteit is de specilisatie van De Vitaliteit Fabriek en brengt op eenongewongen manier mensen in beweging. Dit doen we door vanuit de topsport processen bewustwording op de werkvloer te brengen en zodoende de leefstijl te spiegelen aan de dagelijks gevraagde prestatie van mensen. Wat betekent het om onder druk te staan en hoe gaan we daarmee om?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kortere reistijd brengt meer productiviteit

achtergrondonderzoek

Bijna de helft van de Nederlanders zou harder werken als hun reistijd verkort zou worden. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Regus. Iets meer dan de helft (52 procent) van de werknemers kan inmiddels de helft van de week of langer op andere locaties dan het hoofdkantoor werken. Flexibel werken verbetert volgens de onderzoekers niet alleen de gezondheid en motivatie van personeel, maar ook de productiviteit.

Eerder onderzoek van Regus liet zien dat 72 procent van de bedrijven wereldwijd een productiviteitstoename vaststelde als direct resultaat van flexibeler werken. De extra tijd die een kortere reistijd werknemers oplevert zouden zij daarnaast graag besteden aan sport en aan hun partner en gezin. Het onderzoek is uitgevoerd onder 16.000 werknemers in meer dan 80 landen. (bron: nu.nl)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Overgewicht versnelt achteruitgang brein

metafor op de bank hangen

Overgewicht is niet alleen slecht voor je taille, maar ook voor je hersenen. Bij zwaarlijvige mensen gaan de cognitieve vaardigheden sneller achteruit, blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is in Neurology.

De onderzoekers volgden ruim 10 jaar lang meer dan 6000 Britten van 35 tot 55 jaar. In deze periode werden bij de proefpersonen drie keer hun geheugen en andere cognitieve vaardigheden getest. Bij deelnemers die zowel last hadden van obesitas als van ongezonde metabole veranderingen, bleken de testscores sneller te verslechteren dan bij de andere proefpersonen.

changeMogelijk zijn metabolische veranderingen zoals een hoge bloedsuikerspiegel en een verhoogd cholesterol de oorzaak voor het slechter functioneren van hun hersenen. Overgewicht is in eerdere studies al in verband gebracht met dementie, maar of te zwaar zijn een risicofactor is dementie is in dit onderzoek niet bekeken (bron: nu.nl)

NOTE DVF: De programma’s van Lifetime Balance Company en De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek hier op in. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638 vitaliteit

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Werkstress en personeelsverloop door gebrek aan flexibiliteit

Werkstress en personeelsverloop door gebrek aan flexibiliteit

flexibel personeel small

Werknemers zonder flexibele werkuren hebben meer overmatige werkstress dan hun collega’s die wel een flexibele agenda hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Kenexa High Performance Institute (KHPI) bij Britse werknemers.

Van de werknemers zonder flexibele werkuren claimt 68 procent last te hebben van overmatige werkstress. Van de collega’s die wel een flexibele agenda hebben, klaagt slechts 20 procent hierover.

Rudy Karsan, chief executive van Kenexa: “Het hedendaagse werkklimaat lijkt beter geschikt voor een versmelting van de professionele carrière en het privéleven dan voor het streven naar een evenwicht tussen het werk en de persoonlijke wereld. Werknemers die van flexibele werkuren kunnen genieten, krijgen meer mogelijkheden om de carrière en het persoonlijke leven door elkaar te laten vloeien, zodat ze de tijd kunnen creëren om te genieten van bijzondere ogenblikken in het leven.”

Personeelsverloop

Een gebrek aan flexibiliteit op de werkvloer zou ook impact hebben op de intenties van medewerkers om een andere baan te zoeken. Zo bleek 59 procent van de respondenten met strikte werkuren plannen te hebben om in de loop van de volgende twaalf maanden het bedrijf te verlaten. Bij respondenten met flexibele werkuren is dat slechts 22 procent. Tot slot merken de onderzoekers op dat met de huidige technologieën, flexibiliteit in een groot aantal beroepen en opdrachten perfect mogelijk is.

Engagement: passie, presteren en productiviteit!

De betrokkenheid van medewerkers heeft een groot effect op de productiviteit en kwaliteit van het werk, de klanttevredenheid, het ambassadeurschap van medewerkers en dus op het bedrijfsresultaat. Elke organisatie is dus gebaat bij gemotiveerde medewerkers. Dit jaar is engagement van medewerkers dé HR-trend. Vanwege de economische omstandigheden zullen minder gemotiveerde medewerkers niet snel van baan veranderen. Hoe ga je hier als HR-professional mee om? (bron: hrpraktijk)

NOTE DVF: De programma’s van Lifetime Balance Company en De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek hier op in. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638 vitaliteit
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Minder verzuim door OS

Minder verzuim door OS?

os london

In de eerste week van de Olympische Spelen is het aantal verzuimmeldingen gedaald. Zes op de duizend werknemers hebben zich ziek gemeld. Normaal melden acht op de duizend werknemers zich in de zomermaanden ziek. Het verschil kan worden verklaard door het feit dat werknemers zich steeds minder ziekmelden als gevolg van de economische onzekerheid. Dit blijkt uit de telling van de verzuimmeldingen gebaseerd op een database van ruim 1 miljoen werknemers.

Het Nieuwe Werken

Tijdens de eerste week van de Olympische Spelen in 2008 waren er zestien verzuimmeldingen per duizend werknemers. Destijds was er nog geen sprake van een dempend effect op de verzuimmeldingen als gevolg van de economische situatie.

Nu zijn de wedstrijden overdag en in de avond, in 2008 was dit in de nacht en de vroege ochtend. Hierdoor is er mogelijk minder slaaptekort. Daarnaast zijn werkgevers en werknemers nu flexibeler door Het Nieuwe Werken en is de planning van werktijden en het opnemen van verlof makkelijker geworden. (bron: hrpraktijk)

NOTE DVF: De programma’s van De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek hier op in. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638 vitaliteit

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Aandacht belangrijker dan geld?

Aandacht belangrijker dan geld?

outstanding75 Procent van de Nederlandse werknemers becijfert het waarderingsgevoel met een 7 of hoger. Aandacht of een compliment van de leidinggevende is hierin belangrijker dan een financiële beloning. Werknemers voelen zich met name gewaardeerd als de leidinggevende luistert naar hun mening (56%) of wanneer deze hen complimenten geeft over het eigen werk (54%). Een promotie (10%) of een bonus (13,4%) dragen het minste bij aan het waarderingsgevoel.

Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 Nederlanders. Maar liefst 69 procent heeft het gevoel dat zijn leidinggevende hem respecteert als persoon en dat deze hem ziet zoals hij is, met oog voor hun vermogen en talent (58%). Zestigplussers geven het waarderingsgevoel op het werk een 7,8. Dertigers voelen zich het minst gewaardeerd op het werk en geven het waarderingsgevoel gemiddeld een 6,8.

Emotionele aspecten

Hoewel bijna de helft (48%) van de werknemers vindt dat hij niet voldoende financieel wordt beloond voor geboekte resultaten, lijken emotionele aspecten, zoals een luisterend oor, belangrijker voor het waarderingsgevoel te zijn dan financiële aspecten. “Aandacht voor je medewerkers levert op langere termijn bovendien veel meer op. Bij organisaties waar waarderend leiderschap wordt toegepast met persoonlijke aandacht voor de medewerkers, zijn betere prestaties en resultaten te zien.

Ontwikkeling onvoldoende gestimuleerd

Ondanks dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met de situatie op zijn werkplek, zijn er een aantal verbeterpunten aan te wijzen. Zo vindt 24 procent van de werknemers dat er onvoldoende contactmomenten per jaar zijn om het functioneren te evalueren. Dit geldt met name voor werknemers jonger dan 30 jaar (31%). Ook vindt 23 procent dat hij niet gestimuleerd wordt door de werkgever om het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de werkomgeving zijn heel belangrijk voor het gevoel van waardering. Op dit vlak hebben Nederlandse werkgevers nog een flinke slag te slaan.

Het Nieuwe Werken

Met de komst van Het Nieuwe werken is het leidinggeven sterk aan het veranderen. Leidinggeven op afstand zorgt voor minder directe contactmomenten, waardoor werkgevers op moeten letten dat zij de werknemer niet uit het oog verliezen. Persoonlijk contact is juist zo belangrijk voor een gevoel van waardering onder werknemers. Spannende jaren voor de werkgever dus.

De betrokkenheid van medewerkers heeft een groot effect op de productiviteit en kwaliteit van het werk, de klanttevredenheid, het ambassadeurschap van medewerkers en dus op het bedrijfsresultaat. Elke organisatie is dus gebaat bij gemotiveerde medewerkers. In 2012 is engagement van medewerkers dé HR-trend. Vanwege de economische omstandigheden zullen minder gemotiveerde medewerkers niet snel van baan veranderen. Hoe ga je hier als HR-professional mee om?(bron: hrpraktijk)

NOTE DVF: De programma’s van Lifetime Balance Company en De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek hier op in. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoe gezond leven uw medewerkers?

Jonge werknemers die net beginnen op de arbeidsmarkt, eten vaker ongezond en roken meer dan 25-plussers. Dat is zorgelijk, omdat we allemaal langer moeten doorwerken en daarvoor voldoende fit moeten zijn. werkgevers moeten hun werknemers meer aanspreken op hun leefstijl en ook hulp bieden bij het afleren van slechte gewoontes.

Uit preventief medisch onderzoek blijkt dat 37 procent van de schoolverlaters en andere jonge werknemers tot 25 jaar zelf aangeeft ongezond te eten; 33 procent zegt te roken. Dat is behoorlijk meer dan bij oudere leeftijdsgroepen, waar het roken rond de 20 procent schommelt en het ongezond eten tussen de 20 en 25 procent.

Het alcoholgebruik is bij jongeren nog laag. In de leeftijdsgroep 15 tot 40 jaar zegt ongeveer 5 procent te veel te drinken. Het alcoholgebruik geleidelijk met de jaren toe. Van de 55-plussers zegt circa 10 procent te veel te drinken.

De cijfers zijn zorgelijk, omdat het gaat om zelf gerapporteerde leefgewoontes van mensen. Men gaat ervan uit dat het in werkelijkheid slechter is gesteld met de leefstijl van de werknemers.

Nu we met de vergrijzing allemaal langer moeten doorwerken, worden gezonde werknemers steeds belangrijker. Maar werkgevers zouden hun personeel vaak nog niet durven aan te spreken op overgewicht of bij een vermoeden van overmatig alcoholgebruik.

Leefgewoontes worden al gauw als een privéaangelegenheid gezien, terwijl deze wel degelijk effect kunnen hebben op het werk. Het zou juist goed zijn als werkgevers hun personeel aanspreken op een ongezonde leefstijl, maar dan moet de baas daarbij ook direct hulp bieden om de problemen aan te pakken.

NOTE DVF: De programma’s van De Vitaliteit Fabriek gaan specifiek in op een aanpak die gericht is op duurzame inzetbaarheid, waarbij bewustwording vanuit de topsport gekoppeld aan een gezonde leefstijl de ingang is. Voor meer informatie kunt u online contact opnemen of bellen met Arco van Veen, 06 51 579638
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Van Levensloop naar Vitaliteitsregeling

http://www.nuzakelijk.nl/werk/2846314/inleg-levensloopregeling-sterk-gedaald.html

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen